Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday, December 16, 2008

Ai khổ hơn ai? (Nam Nhân)

  •      Ai khổ hơn ai?   (Nam Nhân)          

  • No comments:

    Post a Comment