Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, December 15, 2008

Ai đẻ ra "phe cấp tiến" trong việt-gan-cộng-sản (Nam Nhân)

1 comment: