Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, December 15, 2008

Nói láo ăn tiền (Nam Nhân)

 
Nói láo ăn tiền   (Nam Nhân)           

No comments:

Post a Comment