Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, December 15, 2008

"Ông Mạnh" và "Ông Dũng" Việt Tân cùng bè lũ Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam... đương đầu với

No comments:

Post a Comment