Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, January 19, 2009

Hồn Việt UK online pv Chính Khí Việt 19-01-09


   

paltalk

  PalTalk.com , phương tiện truyền thông... muôn vẻ  

 

(Hồn Việt UK online phỏng vấn Chính Khí Việt)


ngay 19-01-09

No comments:

Post a Comment