Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Sunday, January 18, 2009

Audio Biến Động Miền TrungPhần 1- Lời Giới Thiệu
Phần 2- Miền Trung HUẾ
Phần 3- Bàn Thờ Phật Xuống Đường

Phần 4- 1968 Mậu Thân - Huế Địa Ngục


phan 5 1968- Mậu Thân Ta và Địch

phan 7- 1968 Mậu Thân Quận 1


phan 6-1968 Mậu Thân Cuôc Tắm Máu Rùng RợnPhần 8 Mậu Thân Số Nạn Nhân

No comments:

Post a Comment