Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, January 19, 2009

Biến Động Miền Trung 4 ( Liên Thành)3 comments: