Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm

Nam Nhân- Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Monday, February 2, 2009

Toi Di Hoc Tap 1- Toi Ac CS- Lamson719- VNCH

No comments:

Post a Comment